føll- og unghestskue + future class

Hekla ønsker å invitere til føll- og unghestskue + Future Class for 4- og 5åringer!

Dato: søndag 10. oktober

Sted: Folkenborg Hestesenter, Mysen

Innsjekk: 08.30 – 09.30

Bedømmelsene starter: kl. 10.00

Utstillingen er åpen for alle medlemmer i Hekla og NIHF. Utstillingen er kun åpen for renrasete islandshester som er registrert eller er under registrering i Worldfengur.


Klasser: Hopper 0-3 år og Hingster/ Vallaker 0-3 år

Pris: kr. 500,- per hest, og kr. 400,- for hest nr. 2 og videre fra samme eier/avler. Prisene er ekskl. SPORTI administrasjonsgebyr.

Vi har invitert Nina Bergholtz som er godkjent FEIF avlsdommer. Dagen starter opp med
Føll-og unghestskuet før vi avslutter med nyvinningen Future Class. Nina går igjennom hva som bedømmes og hvilke kriterier som legges til grunn for selve bedømmelsen. Det bedømmes for åpen mikrofon.

I bedømmelsen av føll og unghestene foretas vurdering av eksteriør og løsmønstring. I løsmønstringen vurderes det blant annet for om individet har:

 • Anlegg for islandske gangarter.
 • Romslighet og løft i bevegelsene.
 • Hestens energi, bæring og uttrykk.

Future class vil foregå på ovalbane hvis været tillater det, evt inne i ridehuset. Denne klassen er spesielt designet for å kunne gi en foreløpig vurdering av din unghest. Man velger 3 gangarter som man vil vise og alle vektes like mye. Gangartene vises minst 1 runde foruten om skritt som vises minimum en halv runde. Bedømmingen følger den nye dommerveiledningen som er blitt utarbeidet og som tar spesielt hensyn til at hestene er unge.

Nb! Begrenset antall dagbokser. Alle føll møter med mor. Åringer og oppover må være leietamme.
Leie av dagboks: Kr. 150 pr. boks som gjøres direkte opp med utleier. Flis er inkludert, men du må ta med eget fór. Hester kan oppstalles flere sammen på en boks.

Lurer du på noe eller ønsker svar på spørsmål? Ta kontakt med Jenny Gramnæs. Hun nås på tlf: 976 70 584 eller jenny@gramnaes.com

Påmelding: HER

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en spennende dag. Åpen kiosk!
Vel møtt!

vellykket klubbmesterskap og turheststevne 2021

Vi i Heklastyret ønsker å takke for en hyggelig stevnehelg på Momarken, og gratulere alle klassevinnere, Klubbmestere og ikke minst vinner av Beste Turhest 2021!

Tradisjon tro kom det noe regn under stevnet, men det satte ingen demper på verken stemningen eller de gode prestasjonene på banen.

Vi må takke alle som har hjulpet til med dugnadsarbeid, både før, under og etter stevnet – uten dere hadde det ikke vært mulig å arrangere.

Tusen takk til dommerne, Hanne Hestevik, Hanne Bjørkøy, Oda Mee, Johann Aamodt og Caroline Hofstad Jacobowitz.

Og ikke minst, takk til alle deltagere! Ekstra gøy er det at vi hadde mange rekrutter og barn med i år. De gjorde det svært bra, og det lover godt for framtiden!

Klubbmestere 2021

Barn: Vår Rødsten Klemetsrud og Nagli

Junior: Emma Skårbø og Tindur

Senior 4-gang: Ida Berger og Lilja

Beste Turhest 2021

Norunn Fykse Lystad og Kaspar fra Røysland

Resten av resultatlistene finner dere i appen LH Kappi

Tusen takk for i år, vi gleder oss til neste gang!

Hilsen styret i Hekla Islandshestforening

Heklas Klubbmesterskap og Turheststevne 2021

Tradisjon tro inviterer Hekla til familiestevne med  lek, moro og litt alvor. I år kombinerer vi kåring av Klubbmestere og Beste turhest.

Sted: Momarken Travbane, Mysen

Tid: 10.-12. september

Påmelding: https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=8019

Det arrangeres Kvalifiseringsklasser for de som vil forsøke å kvalifisere seg (arrangeres etter FIPO), samt C- og D-klasser.

I tillegg arrangeres Rekruttklasse Barn under 11 år. Rytter må låne hest av en påmeldt deltager, og blir dømt for sits og innvirkning. Kan leies rundt på banen.

I 2020 arrangerte vi Rekruttklasse V5 , med stor suksess – og arrangerer denne klassen også i år. Man rir et V5 program og må kunne ri alene på banen. Denne klassen er for ryttere i alle aldre, men man må låne hest av en påmeldt rytter.

STEVNESTART: Fredag 10. september kl. 18.00

Innsjekk: Fredag 10. september 2021 16:00 – 17:30.
Gyldig vaksinasjonsattest og vetrenærattest / egenerklæring sendes før fredag kl.16:00 på mail til: jenny@gramnaes.com

DISIPLINER:

Klasse A: V1 (Alle aldre); F1(Alle aldre); T1(Alle aldre)

Kvalifiseringsklasse V2(4-gang) Alle aldre
Kvalifiseringsklasse T3 (Tølt) Alle aldre
Kvalifiseringsklasse F2 (5-gang) Alle aldre
Kvalifiseringsklasse T4 (Tølt løse tøler) Alle aldre

Turhestklasse C T5 (Tølt) Alle aldre
Turhestklasse D V5 (4-gang) Ungrytter/Senior
Turhestklasse D T7 (Tølt) Ungrytter/Senior
Turhestklasse D V5 (4-gang) Junior (13-17)
Turhestklasse D V5 (4-gang) Barn (11-13)
Turhestklasse D T7 (Tølt) Junior(13-17)
Turhestklasse D T7 (Tølt) Barn (11-13)

PP1 (Stilpass) Alle aldre
P2 (Speedpass) Alle aldre

Moroklasser

Beste turhest/Trail – Alle aldre
Flaggritt – Alle aldre
Brustølt – Alle aldre
Galoppløp – Alle aldre

STEVNEPLASSEN:  
Hestene blir foret lørdag og søndag morgen, men du må ha med høy og kraftfôr selv. Fôret må oppbevares slik at hestene ikke kan få tak i det dersom de kommer seg løs! Husk vannbøtte.

Ved spesielle henvendelser ta kontakt med stevneleder:

Her finner dere invitasjonen:

Vel møtt – vi gleder oss til stevne! Hilsen styret i Hekla

Strålende resultater i NM!

Da er NM 2021 over, og det har vært mange flotte prestasjoner fra Heklaryttere!

Gratulerer alle sammen!🇳🇴🇳🇴

Gratulerer til Emilie Gjellan og Tristan som red to flotte A-finaler i ungrytterklassen, som resulterte i 5. plass i T1 og 6 plass i V1.

Gratulerer til Malene Skjold Pettersen med en flott 6 plass i T2 senior.

Og ikke minst hipp hurra for våre to nybakte norgesmestere!

Caroline Wangen og Ögn vant senior speedpass med den fantastiske tiden 7.58.

Og Emma Skårbø og Tindur ble sammenlagtmester i firgang for junior, kom på fjerde plass i V1, og red en flott A-finale i T1 som resulterte i gull! For en debut i NM!

Vi er skikkelig stolte av dere!

God sommer alle Heklamedlemmer – hilsen oss i styret!

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2020!

Tid: mandag 26. April 2021 kl 19:00

Sted: Teams

Dagsorden:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2 Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 3 Praksis rundt gjestemedlemmer

Vi har tidligere hatt en praksis rundt gjestemedlemmer i klubben. Dette har vært diskutert på tidligere årsmøter og kontigent er vedtatt der. Praksis rundt gjestemedlemmer har vært som følger:

«Gjestemedlemmer må være dokumenterte medlemmer av en annen klubb – dette fordi de gis medlemsrettigheter på Sporti som kun fullverdige medlemmer av NIHF har. Gjestemedlemmer kan derfor ikke melde seg inn selv, men legges til av medlemsadministrator. Gjestemedlemmer har hatt anledning til å delta på Heklas arrangementer, samt trene gratis på Heklas bane. Utover dette har gjestemedlemmer ikke hatt andre fordeler. Gjestemedlemmer har ikke kunnet starte for Hekla på arrangementer eller kåres til klubbmester.»

Siste vedtatte kontingent for gjestemedlemmer var 200 kroner. Denne praksis, samt medlemskontingent, har ikke vært diskutert på de siste årsmøter som er et krav ihht. idrettens lover. Det betyr at per dags dato er praksis med gjeldende medlemskap lovstridig. Styret beklager dette på det sterkeste, og kaller derfor inn til ekstraordinært årsmøte.

Det stemmes over følgende forslag:

1) Ordningen med gjestemedlemmer avvikles, og betalende gjestemedlemmer får tilbake sin kontingent.

2) Det innføres en ordning med støttemedlemmer.

Kontingent for støttemedlemmer er 200 kroner for 2021. Medlemmer som er dokumenterte medlemmer av andre klubber tilsluttet Norsk Islandshestforening kan være støttemedlemmer av Hekla. Medlemskap i annen klubb må dokumenteres hvert år før man kan registreres av medlemskoordinator. Støttemedlemmer kan delta på Hekla arrangementer til ordinær pris (dvs. ikke Heklarabatt dersom dette gjelder), og trene gratis på Heklas bane på Momarken. Støttemedlemmer kan ikke kåres til klubbmester, og kan ikke starte for Hekla på stevner. Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

Gjestemedlemmer som har betalt kontigent for 2021 vil bli støttemedlemmer. Dette vil også bli diskutert på neste ordinære årsmøte, og eventuelle endringer blir diskutert da.

Sak 4 Valg av nesteleder, og evt. erstatning for andre verv dersom nestleder rekrutteres blant medlemmer som allerede har verv i styret.

Påmelding til årsmøtet sendes til felix.sc@me.com. Emailadresse må innkluderes i påmeldingen.

Dersom du har andre forslag til ordlyd til sak 3, skal dette sendes styret senest 14 dager før møtet.

Du kan også se innkallingen her:

Vel møtt!

Hilsen Styret i Hekla

Signert referat fra ekstraordinært årsmøte:

Årsmøte for 2020

Årsmøte i Islandshestforeningen Hekla 2020

Tid: Mandag 8 mars, kl. 19.00

Sted: På grunn av Covid-19 vil møte bli avholdt på Teams.

De som ønsker å delta må melde seg på med mail til: felix.sc@me.com. De påmeldte vil få tilsendt teamsinvitasjon før møte.

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenne saksliste og forretningsorden
 2. Velge dirigent, sekretær og to medlemmer til å signerereferat
 3. Behandle klubbens årsmelding
 4. Behandle klubbens reviderte regnskap
 5. Behandle innkomne forslag
 6. Fastsette kontingent
 7. Vedta budsjett
 8. Gjennomgå overordnet forretningsmyndighets årsmelding
 9. Bestemme lagets organisasjon (Jfr.§15)
 10. Valg av styre, valgkomite og revisor for 2021

Forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen søndag 21 februar 2021.

Kan sendes på mail til Anne Cathrine Hellberg ( hellberg.hanssen@gmail.com )

Årsmøtepapirer:

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen.

Hilsen styret i Hekla

Referat fra årsmøtet 2020:

Heklas åpne Klubbmesterskap 2020

08.30 begynte de første hestehengerne å trille inn gårdsveien mot Jegstad, men for de fleste hadde nok dagen startet mye tidligere. Stevneplassen begynte å fylle seg opp, og stemningen steg i takt med antall hengere som ble parkert på den provisoriske parkeringsplassen ute på jordet. Noen satte opp kve, andre tuslet rundt med hestene for å bli kjent med nytt sted og ny ovalbane, mens styret gjorde de siste forberedelsene før stevnestart.

Været ble som bestilt med opphold, innslag av sol, og fin temperatur å ri i. Snart var sekretariatet klart, høytalere satt opp, og banen harvet. Med tommel opp fra dommerne var det nå bare å sette i gang med første klasse.

Vi startet det hele med veldig flinke ekvipasjer i T7 barn/junior. Videre fulgte T7 ungrytter/senior, T3, T1 og T2. Deretter var det klart for de som kanskje var mest spent denne dagen, rekruttene! Med 6 startende i rekruttklassen, og 6 startende i V5 Rekrutt, var det hele 12 rekrutter som stod klare til start.

De som startet Rekrutt red fint både i skritt og trav/tølt, og gjorde gode holdt. I V5 Rekrutt ble det både fart og spenning da de skulle ri firegangsprogram. Alle var veldig flinke, og det er gøy at så mange ville prøve seg. Dette er fremtiden vår!

Videre var det klart for premieutdeling for tøltklasser og Rekrutt.

Så var det tid for en pause, før vi skulle sette i gang med fire- og femgangsklassene. Som i tøltklassene var det også her mange gode prestasjoner, og det ble en spennende ettermiddag før siste premieutdeling, og kåring av klubbmestere 2020.

Klubbmestere 2020:

Da var alle premiene delt ut, og klubbmestere for 2020 kåret!

Vi gratulerer alle deltakere for vel gjennomført stevne, og en stor gratulasjon til våre klubbmestere!

Tusen takk til dugnadsgjengen, uten dere hadde det ikke vært mulig å arrangere stevne. Tusen takk til dommerne, Hanne Hestevik, Hanne Bjørkøy, Johann Aamodt og Oda Mee for strålende dømming. Og ikke minst tusen takk til alle blide deltakere som gjør at det å arrangere stevne er så gøy!

Fullstendig resultatliste kan dere finne her.

Vi sees neste gang!

Invitasjon til Heklas åpne Klubbmesterskap 2020

Islandshestforeningen Hekla inviterer til åpent Klubbmesterskap søndag 13. september på Jegstad Gård i Vestby!

Grunnet corona-restriksjoner i Indre Østfold, måtte vi dessverre avlyse Heklas kombinerte Turheststevne og Klubbmesterskap 2020 som var planlagt på Momarken Travbane i Mysen. Når det gjelder Turheststevnet lover vi å komme sterkere tilbake neste år, men et Klubbmesterskap skal vi få til!

Dommere er: Hanne Hestevik, Hanne Bjørkøy, Oda Mee og Johann Aamodt.

Det arrangeres åpne Kvalifiseringsklasser for de som vil forsøke å kvalifisere seg (arrangeres etter FIPO), D-klasser og Rekruttklasse. Man kan ikke starte både Kvalifiseringsklasse og D-klasse med samme hest, men Kvalifiseringsklassene er åpne for alle uansett om man er kvalifisert eller ikke.

Nytt i år er Rekruttklasse V5 (4-gang), som er åpen for alle aldre. Her må rytter kunne ri et V5-program alene på banen, og må låne hest av en påmeldt rytter.

I og med at det blir et en-dags-stevne, vil det ikke bli avholdt finaler. De beste i hver klasse premieres. Det kåres en klubbmester i hver aldersklasse (Barn, Junior, Ungrytter og Senior).  Det er kun uttakningsresultatene som teller, og kun medlemmer fra Hekla kan kåres til Klubbmestere.

Oppstalling: Det er begrensede oppstallingsmuligheter på Jegstad Gård. De som har fått boks vil få tildelt boks ved innsjekkingen. Det vil være mulig å sette opp kve selv, eller ha hesten ved/på hestehengeren. Husk stolper og strømtråd dersom du ønsker å ha hesten i kve, i tillegg til eget høy og vannbøtte!

For mer informasjon kan dere lese invitasjonen her:

Husk påmelding innen 07. september via Sporti.

Program, startlister og dugnadslister legges ut på facebook og hjemmesiden vår i god tid før stevnet.

Styret i Hekla ønsker alle velkommen til en hyggelig stevnedag på Jegstad gård!