Kontakt

Styret og utvalg

Leder: Anne Cathrine Hellberg Epost 92 82 32 63
Nestleder: Heidi Sjølie Epost
Kasserer: Eva Korneliussen Epost 94 82 56 86
Sekretær: Gro Johansen Epost
Sportsleder : Martine Louise Nordås  Epost 95 15 03 60
Styremedlem : Felix Schøyen Epost
Hedda Dramstad Epost
Ungdomsrepr.: Jenny Gramnæs Epost
97 67 05 84
Vara: Susann Henie Larsen Epost
Anette Stai Epost
Revisor: Solveig Sæverås Epost 95 79 31 10
Pål Morten Bjarkøy Epost
Valgkomite: Nora Waldem Epost 97 15 89 80
Jeanette Grønli Epost 97 57 45 56
Kasper Martinsen Epost