Årsmøte 2023

Det innkalles til årsmøte i Islandshestforeningen Hekla. Årsmøtet avholdes mandag 27. februar 2023 kl 18:00. Adresse: Trollåsveien 8, 1414 Kolbotn. Ring på hos Jacsped.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest innen mandag 13.februar 2023, og kan sendes til Felix Schøyen (leder@hekla.no). Alle årsmøtepapirer vil bli lagt ut på vår hjemmeside hekla.no. Det vil bli enkel servering,. Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen!

Hilsen styret i Hekla