Nyttig info

Islandshesten går gangartskonkurranser på en oval bane (250-300m lang), og passløp foregår på et langstrekke. Det finnes ulike disipliner man kan starte som deles inn i 4-gang, 5-gang og forskjellige tølt- og passdisipliner. Beskrivelse av de ulike gangartsdisiplinene finner du her: Slik-rir-vi

Disiplinene er delt inn i forhold til alder:

Barn u/plassering 6 – 11 år

Barn m/plassering 11 – 13 år

Junior (13-15 år)

Ungrytter (16-21 år)

Senior (16+ år).

Alder regnes ut ifra det året rytter fyller år, dvs. at «alle har fødselsdag»  1. januar det året de er født. Årsklassene regnes fra og med alder til og med alder. Det er tillatt å starte i forskjellige aldersklasser i løpet av samme år. I barneklassene er det ikke krav til kvalifisering og for barneklasse 6 – 11år skal det ikke publiseres resultatlister. Se Norges idrettsforbund, NIF, for nærmere regler om barneidrett.

Kun renrasede islandshester registrert i stamboka for islandshesten, Worldfengur, kan delta på stevner. Hesten må være 5 år eller eldre. Rytter må være medlem i lokallag tilnyttet Norsk Islandshestforening (NIHF) 

Kun friske hester fra staller uten sykdom kan delta på stevne. HER finner du egenerklæringsskjema for deltagende islandshest, som alltid må medbringes og fremvises før hesten tas av hengeren på stevneplassen  I tillegg må hestepasset fremvises, med dokumentasjon på gjennomførte vaksinasjoner. Se retningslinjer for vaksinasjon  for mer informasjon.

Det er mye informasjon å finne i Stevnestrukturen 2019, bl.a. om kvalifiseringskrav og de ulike aldersklasser.

Dommerene har sitt eget regelverk å forholde seg til.  HER kan du lese om hvordan karakterene settes og hva dommerne legger vekt på i bedømmingen.

Stevneinvitasjoner og annet finnes i terminlista , og de fleste arrangementer har påmelding gjennom SPORTI

Den internasjonale sammenslutningen av islandshestforeninger (FEIF) finner du HER

For å ivareta dyrevelferden, og sikre like konkurransevilkår for deltagerne, er det en rekke regler som gjelder i konkurranser med islandshest. For sportskonkurranser kalles disse reglene FIPO, og de finner du HER.

Under listes opp et lite utvalg av FIPO-reglene. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det til enhver tid den komplette og siste versjonen av FIPO som gjelder.

  • Under hele arrangementet skal ridehjelm brukes når man sitter til hest
  • Det er ikke tillatt å la en annen rytter ri hesten sin under arrangementet
  • Hestens velferd kommer først. Alt utstyr skal være designet og tilpasset på en slik måte at risiko for skader og smerte unngås.
  • Bruk av sporer er forbudt.
  • Maks vekt på boots/klokker er 250 g pr bein
  • Maks lengde på pisk er 120 cm (inkludert snert). Det er kun tillatt å bruke EN pisk. Pisk er imidlertid ikke tillatt i passløp.
  • Siden hestens velferd veier tyngst i all konkurranse, vil synlig blod (aktiv blødning) føre til eliminasjon fra konkurransen, uavhengig av årsak til blødningen.
  • Tillatte bitt skal være egnet for ridning og for bruk på islandshest, dvs ikke være kjørebitt eller bitt til bruk i annen ridekultur. Bitt skal være tilpasset hesten. Bitt og kombinasjon bitt/nesereim skal ikke finnes i listen over forbudt utstyr som du finner HER. Bittløse hodelag kan brukes forutsatt at de fyller de generelle krav til bitt over.
  • Hovlengden skal være naturlig og maksimalt måle 9,0 cm. For hester over 145 cm i stangmål kan inntil 9,5 cm tillates. Hovlengde måles SLIK
  • Er hesten skodd skal den være skodd på alle fire bein, og alle fire sko skal være laget av det samme materialet. Skoen skal være åpen vak, dvs at ringsko ikke er tillatt. Skoen skal ha en jevn form, ha maksimal tykkelse på 10,0 mm og en maksimal bredde på 23.0 mm (inklusive slitasje). Eksempler på ikke godkjent skoing finner du HER

Vi vil også minne om FEIFs etiske retningslinjer («code of conduct») som slår fast at hestens velferd skal settes først i alt vi gjør. Hensynet til hestens velferd  veier tyngre enn alle andre hensyn i alle situasjoner hvor konkurranseheser forberedes, trenes og deltar i konkurranse. Videre er god sportsånd og fair play en selvfølge. Lykke til på stevne!

 

rosetter