innkalling til heklas årsmøte 2021

Årsmøte i Hekla avholdes onsdag 2. mars 2022 kl. 18:00. Møtet vil avholdes på teams. Påmelding sendes til gro.johansen61@gmail.com dagen før årsmøtet, så vil du få tilsendt en link til årsmøtet. Etternølere kan melde seg til felix@bjorkvika.no møtedagen.

Fullstendig innkalling og saksliste finner du her:

Dokumenter til årsmøtet:

Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen!

– Med vennlig hilsen styret i Hekla